Kontakt

ARRIA, s.r.o.

Príkopova 6, Bratislava, 831 03
IČO: 358 537 86
Tel.: 02/ 4920 9847
E-Mail: arriasalon@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/arriasalon/

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri na súde Bratislava I Oddiel: Sro Vložka číslo: 28405/B